QUEREMOS LA JORNADA ESCOLAR CONTINUA POR NUESTRXS HIJAS E HIJOS

 

 • Para que disfruten de su infancia
 • Para que tengan más tiempo para jugar y disfrutar con amig@s y familia
 • Para que disfruten de las horas de luz solar
 • Para que puedan realizar las actividades que les gusten sin prisas
 • Para que tengan momentos de descanso durante las tardes
 • Para que tengan la oportunidad de comer en casa y compartir ese momento en familia
 • Para que puedan estudiar y hacer deberes centrados y con calma
 • Porque mejora el rendimiento académico al centrar las horas lectivas en horario de mayor atención
 • Porque facilita la conciliación familiar
 

NO CAMBIAN:

AL SER UNA REDISTRIBUCIÓN DEL HORARIO INTERNO

 

 • El horario externo no varía para las familias que no lo deseen, pero que sí pueden solidarizarse con las que desean evitar el servicio de comedor y/o las horas lectivas de la tarde.
 • el servicio de comedor y las becas está garantizados
 • el centro permanece abierto en el mismo horario.
 • las actividades organizadas por los diferentes agentes educativos garantizan una atención a la infancia que facilite la conciliación laboral.
 

OTROS BENEFICIOS

 

 • Respecto a la precariedad laboral de la mujer
  • evitando en gran medida reducciones de jornada
  • favoreciendo a trabajadoras de sectores no docentes muy feminizados (limpieza, comedor)
 • Respecto a la economía familiar
  • posibilitando el ahorro de la cuota de comedor
  • posibilitando evitar las reducciones de jornada
  • posibilidad de prescindir del servicio de “madrugadores”
 • Respecto al personal docente
  • facilita la formación sin tener que influir en el horario escolar (se eliminaría la tarde libre)
  • facilita la organización del trabajo fuera del centro
  • mejora su conciliación familiar
  • mejora las condiciones del personal interino
 • Evita horas perdidas a mediodía, de cansancio y de desplazamientos innecesarios para niñ@s y familias.
 • Facilita la conciliación laboral y familiar al flexibilizarse los horarios de salida.
 

EN PANDEMIA

 

 • Tanto en la de Covid-19, como en posteriores que lamentablemente se presuponen, la Jornada Continua supone una disminución de riesgos. Así lo ha observado el Instituto de Salud Pública de Navarra, que ha decidido instaurar la Jornada Continua mientras dura la pandemia.
 • Sin olvidar la solidaridad con las escuelas que a día de hoy se encuentran sin servicio de comedor, realizando 4 viajes al día y con imposibilidad de conciliación de ningún tipo.

Somos la única comunidad autónoma que no tiene el derecho a decidir la jornada continua en sus escuelas. no se puede entender que vayamos a la cola del estado en el ejercicio de este derecho. Esta jornada es mayoritaria en el resto del estado y a nivel europeo con valoración muy positiva por parte de todos los agentes activos que engloban la comunidad educativa.

 

EXIGIMOS AL GOBIERNO VASCO QUE MIRE POR EL BIENESTAR EMOCIONAL DE NUESTRXS NIÑXS Y POR SU CALIDAD DE VIDA

 

 

ESKOLA-JARDUN JARRAIA NAHI DUGU, GURE SEME-ALABENGATIK

 

– Haurtzaroaz goza dezaten. 

– Lagunekin eta familiarekin jolasteko eta gozatzeko denbora gehiago izan dezaten. 

– Eguzki-argi orduez goza dezaten. 

– Gustuko jarduerak presarik gabe egin ahal izateko.

– Arratsaldeetan atseden-uneak izan ditzaten. 

– Etxean bazkaltzeko eta familian une hori partekatzeko aukera izan dezaten. 

– Zentratuta eta lasai ikasi eta etxeko lanak egin ahal izateko. 

– Errendimendu akademikoa hobetzen duelako, eskola-orduak arreta handiagoko ordutegian jartzen dituelako.

– Familiarekiko kontziliazioa errazten duelako. 

 

BARNE-ORDUTEGIAREN BERRANTOLAKETA DENEZ, EZ DIRA ALDATZEN: 

 

– Kanpoko ordutegia ez da aldatzen nahi ez duten familientzat, baina elkartasuna adieraz diezaiekete jantoki-zerbitzua eta/edo arratsaldeko eskola-orduak saihestu nahi dituztenei.

– Jantoki-zerbitzua eta bekak bermatuta daude. 

– Ikastetxea irekita dago ordutegi berean.

– Hezkuntza-eragileek antolatutako jarduerek haurrei arreta ematea bermatzen die, lanarekiko kontziliazioa errazteko. 

 

BESTELAKO ONURAK

 

– Emakumeen lan-prekarietateari dagokionez:

    -Neurri handi batean lanaldi-murrizketak saihestuz. 

    – Irakaskuntzakoak ez diren eta oso feminizatuta dauden sektoreetako langileen lan baldintzak hobetuz (garbiketa, jangela). 

 

– Familiaren ekonomiari dagokionez:

    -Jantokiko kuota aurreztea ahalbidetuz. 

    -Lanaldi-murrizketak saihesteko aukera emanez. 

    – Goizeko «Zaintza» zerbitzua alde batera uzteko aukera emanez. 

 

– Irakaslegoari dagokienez:

    – Prestakuntza erraztuz eskola-ordutegian eragin beharrik gabe (arratsalde librea kenduko litzateke). 

    – Ikastetxetik kanpoko prestakuntza orduak antolatzea erraztuz. 

    – Familia-konziliazioa hobetuz. 

    – Irakasle interinoen baldintzak hobetuz. 

 

– Eguerdian galdutako orduak, nekea eta haur eta familientzako beharrezkoak ez diren joan-etorriak saihestuz. 

 

– Lana eta familia arteko kontziliazioa erraztuz, irteera ordutegia malgutzen baita.

 

PANDEMIAN

 

– Bai Covid-19koan, bai zoritxarrez aurreikusten diren geroagokoetan, Jardun jarraiak arriskuak murriztea dakar. Hala ikusi du Nafarroako Osasun Publikoko Institutuak, pandemiak dirauen bitartean Jardun jarraia ezartzea erabaki duenean.

 

– Gaur egun jangela-zerbitzurik gabe dauden eskolekiko elkartasuna ahaztu gabe, egunean 4 bidaia eginez eta inolako kontziliaziorik gabe.

 

    Eskoletan Jardun Jarraia erabakitzeko eskubidea ez daukan autonomia erkidego bakarra gara. Ezin da ulertu eskubide hori gauzatzean estatu mailan azkenengoak izatea. Jardunaldi hori gehiengoa da estatuan eta Europan, eta oso balorazio positiboa egin dute hezkuntza-komunitatea osatzen duten eragile aktibo guztiek.

 

GURE HAURREN ONGIZATE EMOZIONALARI ETA BIZI-KALITATEARI BEGIRATZEKO ESKATZEN DIOGU EUSKO JAURLARITZARI

 

 

EMAIL:   jj.euskadi@gmail.com