ESTA PLATAFORMA ES UNA INICIATIVA DE FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, SOLICITAMOS UN CAMBIO DE NORMATIVA AL DPTO. EDUCACIÓN DEL GOBIERNO VASCO, PARA QUE POSIBILITE LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS PARA ELEGIR EL TIPO DE JORNADA EN CADA CENTRO EDUCATIVO.

ES UNA INJUSTICIA QUE SEAMOS LA ÚNICA COMUNIDAD AUTÓNOMA A NIVEL ESTATAL QUE NO CUENTA CON EL DERECHO A DECIDIR EN CADA COMUNIDAD EDUCATIVA.

EL MOTIVO PRINCIPAL DE ESTA IMPOSICIÓN DE LA JORNADA PARTIDA ES EL RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LOS COMEDORES ESCOLARES Y SUS SOBRECOSTES, A CARGO DE LAS FAMILIAS USUARIAS.

QUEREMOS QUE EL USO DEL COMEDOR ESCOLAR SEA UNA OPCIÓN Y NO UNA OBLIGACIÓN.

 

 

PLATAFORMA HAU HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAN SEME-ALABAK DITUGUN FAMILIEN EKIMEN BAT DA. EUSKO JAURLARITZAKO
HEZKUNTZA SAILARI ARAUDIA ALDATZEKO ESKATZEN DIOGU, IKASTETXE BAKOITZEAN JARDUN-MOTA AUKERATZEKO PROZESU DEMOKRATIKOAK AHALBIDETZEKO.
HEZKUNTZA-ERKIDEGO BAKOITZEAN ERABAKITZEKO ESKUBIDEA EZ DUEN AUTONOMIA-ERKIDEGO BAKARRA IZATEA BIDEGABEKERIA BAT DA.
INPOSATUTAKO ORAINGO JARDUN ZATITUA REN ARRAZOI NAGUSIA JANTOKIEN ERRENDIMENDU EKONOMIKOA ETA HONEN GAINKOSTUAK
DIRA, FAMILIA ERABILTZAILEEN KONTURA.
ESKOLA- JANTOKI ZERBITZUA AUKERA BAT IZATEA NAHI DUGU, ETA EZ DERRIGORREZKO ZERBITZUA.

 

 

Email:     jj.euskadi@gmail.com