Harremanetan jartzeko: / Para ponerse en contacto: jj.euskadi@gmail.com

PROBINTZIA/PROVINCIAIZEN EMANDAKOAK/NUMERO INSCRITOS
Araba / Alava5522
Bizkaia / Vizcaya3282
Gipuzkoa / Guipuzcoa1662

BEHEAN EUSKARAZ.

Debido a la crisis sanitaria y social, consecuencia directa de dicha pandemia, se están realizando cambios y proponiendo medidas sanitarias en nuestra sociedad para poder adaptarnos de la mejor manera posible a la situación actual que estamos viviendo. 

Acabamos de empezar el curso escolar y la comunidad educativa ve que no se han tomado medidas para que la vuelta a las aulas sea segura. 

Seguimos con los mismos ratios, no se han habilitado espacios alternativos, no se han contratado más docentes, no se sabe qué va a pasar con los comedores y otros servicios que se venían dando fuera del horario lectivo. Y las únicas medidas que se han tomado han sido por iniciativa de los centros.

Las familias nos vemos condenadas a no poder conciliar la vida laboral y familiar. No se ha intentado hacer ningún cambio en el horario. La mayoría de las familias estamos abocadas a hacer cuatro viajes diarios a la escuela, con el riesgo sanitario y social que ello supone.

Por todo ello, solicitamos al Gobierno Vasco que dé un paso al frente y replantee el horario escolar permitiendo la jornada continua a todos los centros que lo soliciten mientras dure la pandemia. Ya que, contribuirá a mejorar considerablemente los siguientes aspectos:

-Reduce desplazamientos, minimizando contactos en transportes públicos.

-Evita aglomeraciones y  limita contactos.

-No masifica los comedores y mejora su funcionamiento.

-Facilita la conciliación familiar y laboral.

-Mejora la salud pública.

Firman este comunicado:

Plataforma a favor de la Jornada Continua Euskadi

Para adherirse al comunicado, entrar en la siguiente web:

https://www.jjeuskadijc.org/

«»

Agiri honen bidez, Euskadiko Jardunaldi Jarraituaren aldeko Plataformak, Covid 19ren pandemiak lurraldeko hezkuntza-komunitatean eragin dituen ondorioak gutxitzeko beharrezkoak diren kezkak eta eskaerak azaltzen ditu.

“Covid 19” pandemiaren ondorioz sortu den osasun eta gizarte-krisiak gure gizartean aldaketak egitera eta osasun-neurriak zorroztera  behartu gaitu, bizi dugun egoerara ahalik eta hobekien egokitzeko.

Ikasturtea hasi berria dugu eta hezkuntza-komunitateak argi dauka hartu diren neurriak  ez direla nahikoa ikasgeletara era seguruan itzultzeko.

Ratio berberekin jarraitzen dugu, ez dira gune alternatiboak prestatu, ez dira irakasle gehiago kontratatu, ez dakigu zer gertatuko den jantokiekin ezta ikastorduetatik kanpo ematen ziren beste zerbitzu batzuekin. Eta hartu diren neurri bakarrak ikastetxeek ezarriak izan dira.

Familiak lana eta familia-bizitza ezin uztartzera kondenatuta gaude. Ez da ordutegian aldaketarik egiteko saiakerarik egin. Familia gehienek egunero 4 bidaia egin beharko dituzte eskolara, horrek  dakarren arriskuarekin.

Hori guztia dela eta, Eusko Jaurlaritzari pausu bat aurrera eman dezan eskatzen diogu, eskola-ordutegia birpentsatzea, eta pandemiak dirauen bitartean, jardunaldi jarraia ezartzeko aukera eman dezala hala eskatzen duten ikastetxe guztiei. Izan ere, jardun honek hobekuntzak ekarriko lituzke:

-Joan-etorriak murrizten ditu, garraio publikoetako harremanak gutxituz

-Pilaketak saihestu eta kontaktuak mugatzen ditu

-Jantokia ez da masifikatzen eta funtzionamendua hobetzen du

-Familia eta lana bateragarri egiten  laguntzen du.

-Osasun publikoan hobekuntza dakar.

Sinatzailea:

Euskadiko Jardunaldi Jarraituaren aldeko Plataforma.

https://www.jjeuskadijc.org/